5/2017 KOR Korekta raportu bieżącego nr 5/2017

5/2017 KOR Korekta raportu bieżącego nr 5/2017

Raport bieżący: 5/2017 KOR

Data: 11.04.2017

Zarząd Medicalgorithmics S.A. niniejszym informuje, że w skutek oczywistej omyłki błędnie oznaczono podstawę prawną raportu bieżącego nr 5/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.
Było:
„Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji”.
Jest:
„Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne”.
Treść ww. raportu bieżącego nie uległa zmianie.

Your submission was succesfull

Software

Get more information
The data administrator is Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw (02-001) at Al. Jerozolimskie 81. The data will be processed in order to answer the query sent (legal basis: legitimate interest of the administrator), marketing (legal basis: legitimate interest of the administrator). The full text of the clause can be found on the Privacy Policy page.

VCAST

Get a free demo
The data administrator is Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw (02-001) at Al. Jerozolimskie 81. The data will be processed in order to answer the query sent (legal basis: legitimate interest of the administrator), marketing (legal basis: legitimate interest of the administrator). The full text of the clause can be found on the Privacy Policy page.

DRAI

Get a free demo
The data administrator is Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw (02-001) at Al. Jerozolimskie 81. The data will be processed in order to answer the query sent (legal basis: legitimate interest of the administrator), marketing (legal basis: legitimate interest of the administrator). The full text of the clause can be found on the Privacy Policy page.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form