41/2022 Zgłoszenie kandydatki do Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

Zgłoszenie kandydatki do Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

Raport bieżący nr: 41/2022

Data: 29.06.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2022 r. Spółka otrzymała zgłoszenie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. reprezentującego akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” kandydaturę Pani Iwony Zatorskiej – Pańtak na członka Rady Nadzorczej.

Do zgłoszenia dołączono życiorys kandydatki oraz oświadczenie zawierające zgodę na kandydowanie. Życiorys kandydatki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powyższa kandydatura będzie rozpatrywana w ramach pkt 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Your submission was succesfull

Software

Get more information
The data administrator is Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw (02-001) at Al. Jerozolimskie 81. The data will be processed in order to answer the query sent (legal basis: legitimate interest of the administrator), marketing (legal basis: legitimate interest of the administrator). The full text of the clause can be found on the Privacy Policy page.

VCAST

Get a free demo
The data administrator is Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw (02-001) at Al. Jerozolimskie 81. The data will be processed in order to answer the query sent (legal basis: legitimate interest of the administrator), marketing (legal basis: legitimate interest of the administrator). The full text of the clause can be found on the Privacy Policy page.

DRAI

Get a free demo
The data administrator is Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw (02-001) at Al. Jerozolimskie 81. The data will be processed in order to answer the query sent (legal basis: legitimate interest of the administrator), marketing (legal basis: legitimate interest of the administrator). The full text of the clause can be found on the Privacy Policy page.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form