12/2016 Wniosek o uchylenie decyzji sądu w Teksasie o tymczasowym nakazie przedłużenia terminu wykonania przez AMI Monitoring, Inc. prawa pierwokupu udziałów w spółce Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC.

12/2016 Wniosek o uchylenie decyzji sądu w Teksasie o tymczasowym nakazie przedłużenia terminu wykonania przez AMI Monitoring, Inc. prawa pierwokupu udziałów w spółce Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC.

Raport bieżący: 12/2016

Data: 24.03.2016

Zgodnie z art. 56 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539), Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że od decyzji Sądu Rejonowego w Collin County w Teksasie (Sąd Rejonowy) o tymczasowym nakazie (ang. temporary injunction) w zakresie przedłużenia o 120 dni, licząc od dnia 12 lutego 2016 r., terminu na wykonanie przez AMI Monitoring, Inc. z siedzibą w McKinney, Texas, USA („AMI”) prawa pierwokupu 75% udziałów („Udziały”) w spółce Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC z siedzibą w Plano, Texas, USA („Medi-Lynx”), spółka Medi-Lynx Monitoring, Inc. („Zbywca”), będąca stroną postępowania przed Sądem Rejonowym, w dniu 21 marca 2016 r. złożyła do Sąd Apelacyjny Piątego Okręgu w Dallas w Teksasie („Sąd Apelacyjny”), w nadzwyczajnym trybie, wniosek o uchylenie tymczasowego nakazu Sądu Rejonowego (ang. Emergency Motion to Dissolve Temporary Injunction) („Wniosek”).

W ramach Wniosku Zbywca zarzucił decyzji Sądu Rejonowego naruszenie zasad postępowania polegające na: a)
braku wyznaczenia terminu rozprawy w zakresie rozpatrzenia wniosku o tymczasowym nakazie, b) braku przesłuchania stron w zakresie rozpatrzenia wniosku o tymczasowym nakazie oraz c) wadliwe wyznaczenie kaucji zabezpieczającej wydanie tymczasowego nakazu, oraz wniósł o natychmiastowe uchylenie tymczasowego nakazu Sądu Rejonowego i wydanie w tym zakresie odpowiedniego orzeczenia przez Sąd Apelacyjny.
Dodatkowo, Zarząd Spółki wskazuje, że decyzja Zbywcy o złożeniu Wniosku do Sądu Apelacyjnego została podjęta po przeprowadzeniu analizy prawnej orzeczeń, o których Spółka informowała Raportem Bieżącym nr 11/2016 z dnia 14 lutego 2016 r.

Your submission was succesfull

Software

Get more information
The data administrator is Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw (02-001) at Al. Jerozolimskie 81. The data will be processed in order to answer the query sent (legal basis: legitimate interest of the administrator), marketing (legal basis: legitimate interest of the administrator). The full text of the clause can be found on the Privacy Policy page.

VCAST

Get a free demo
The data administrator is Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw (02-001) at Al. Jerozolimskie 81. The data will be processed in order to answer the query sent (legal basis: legitimate interest of the administrator), marketing (legal basis: legitimate interest of the administrator). The full text of the clause can be found on the Privacy Policy page.

DRAI

Get a free demo
The data administrator is Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw (02-001) at Al. Jerozolimskie 81. The data will be processed in order to answer the query sent (legal basis: legitimate interest of the administrator), marketing (legal basis: legitimate interest of the administrator). The full text of the clause can be found on the Privacy Policy page.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form