10/2011 Zawarcie istotnej Umowy (Umowa Aliansu Strategicznego)

[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”grid” angled_section=”no” text_align=”left” background_image=”189″ background_image_as_pattern=”without_pattern” el_class=”section-banner” z_index=””][vc_column][vc_raw_html]JTVCY2F0ZWdvcnktbmFtZS1pbndlc3RvcnNraWUlNUQ=[/vc_raw_html][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”grid” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern” z_index=”” el_class=”section-content section-content-spacer”][vc_column width=”1/3″][vc_row_inner row_type=”row” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=”element_from_left” transition_delay=”900″][vc_column_inner][vc_widget_sidebar sidebar_id=”Sidebar – Inwestorzy” el_class=”sidebar-investors”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column width=”2/3″ el_class=”padding-xs column-spacer-left”][vc_row_inner row_type=”row” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=”element_from_fade” transition_delay=”600″][vc_column_inner][vc_column_text el_class=”text-title”]

Zawarcie istotnej Umowy (Umowa Aliansu Strategicznego)

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_type=”row” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=”element_from_fade” transition_delay=”600″][vc_column_inner][vc_column_text]

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”, „Medicalgorithmics”) informuje, że w dniu 29 grudnia 2011 roku Spółka zawarła Umowę Aliansu Strategicznego (dalej: „Umowa”) z jednym z pięciu największych podmiotów działających na rynku telediagnostyki kardiologicznej w Stanach Zjednoczonych (dalej: „Partner Strategiczny”), w zakresie dostawy usług i produktów.

Umowa została uznana przez Zarząd Medicalgorithmics za istotną ze względu na jej wartość. Przewidywana wartość minimalna Umowy, uwzględniająca tylko i wyłącznie uzgodnione już w umowie dostawy produktów i usług, w ciągu 5 lat od jej zawarcia wynosi 24.730.800,50 USD (w polskich złotych: 84.396.329,80 PLN, przeliczone przy zastosowaniu średniego kursu NBP z dnia 29.12.2011r: 1 USD = 3,4126 PLN).

Umowa reguluje współpracę pomiędzy Spółką a Partnerem Strategicznym w następujący sposób:
a) na podstawie Umowy Medicalgorithmics odpowiedzialna będzie między innymi za:
– dostarczanie urządzeń monitorujących pracę serca,
– dostarczanie usług przetwarzania i wymiany danych,
– prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad nowymi technologiami,
– dostarczanie usług utrzymania infrastruktury informatycznej i serwerowej,
– utrzymywanie i rozwijanie infrastruktury związanej z Systemem PocketECG oraz współpracę z klientami ze Stanów Zjednoczonych, wykorzystującymi System PocketECG do celów naukowych, w tym do prowadzenia badań klinicznych.

b) na podstawie Umowy Partner Strategiczny:
– odpowiedzialny będzie za rozwój sprzedaży produktów i usług Spółki, w tym sprawy związane z obszarem refundowania usług medycznych, szkolenie użytkowników Systemu oraz logistykę i cyrkulację produktów spółki, na terenie Stanów Zjednoczonych,
– otrzymał na wyłączność czasowe prawo do używania Systemu PocketECG na terenie Stanów Zjednoczonych i zobowiązał się do wykonywania wszystkich świadczonych przez siebie usług wyłącznie za pomocą produktów Spółki, tam, gdzie jest to możliwe,
– otrzymał na rynek Stanów Zjednoczonych prawo pierwszeństwa do wykorzystywania nowych, jeszcze nie skomercjalizowanych, produktów i technologii Medicalgorithmics, w tym prawo pierwszeństwa do pozyskania licencji i praw do własności intelektualnej Spółki.

Umowę zawarto na czas nieokreślony z dwuletnim okresem wypowiedzenia. Zobowiązania Stron, w tym minimalny procentowy wzrost zamówień ze strony Partnera Strategicznego Spółki, zostały szczegółowo określone do 2016 roku. Zarząd Spółki przewiduje, iż rentowność usług świadczonych na podstawie zawartej umowy pozostanie na wysokim poziomie, zbliżonym do obecnego.

Umowa dotyczy współpracy w wymieniony sposób wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych, w związku z tym jej warunki nie mają wpływu na swobodę działania Medicalgorithmics w rozwijaniu sprzedaży i licencjonowaniu Systemu PocketECG na terytorium innych państw.

Ze względu na zapisy zobowiązujące strony Umowy do zachowania poufności, co związane jest także z konkurencyjnym otoczeniem rynkowym, nie mogą zostać podane bardziej szczegółowe informacje na temat warunków umowy.

Partner Strategiczny był do tej pory jednym z największych klientów Spółki. W opinii Zarządu Spółki stworzenie aliansu strategicznego z silnym partnerem na rynku Stanów Zjednoczonych, przy obustronnej, maksymalnej koncentracji środków i zasobów, umożliwi znaczące wzmocnienie pozycji rynkowej Spółki. Zawarta umowa pozwoli osiągnąć realne oszczędności kosztowe (niewielki ponoszony koszt sprzedaży po stronie Spółki), a co się z tym wiąże na utrzymanie wysokiego, zbliżonego do obecnego, poziomu rentowności usług świadczonych na jej podstawie. Biorąc pod uwagę zmiany w otoczeniu konkurencyjnym, w tym trudną sytuację finansową i organizacyjną głównych konkurentów, Zarząd Spółki uważa, że nawiązana współpraca pozwoli Spółce w ciągu najbliższych 5 lat osiągnąć czołową pozycję na rynku Stanów Zjednoczonych, pod względem liczby pacjentów objętych usługą telemonitoringu kardiologicznego, także poprzez dalsze sukcesywne przejmowanie klientów obecnie obsługiwanych przez firmy konkurencyjne wobec Spółki.

PODSTAWA PRAWNA: § 3 ust.2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Dziubiński – Prezes Zarządu

Odnośnik do strony NewConnect[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_type=”row” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=”element_from_fade” transition_delay=”600″][vc_column_inner][vc_raw_html]JTVCcGFuZWxfZmlsZXNsaXN0JTVE[/vc_raw_html][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

Your submission was succesfull

Software

Get more information
The data administrator is Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw (02-001) at Al. Jerozolimskie 81. The data will be processed in order to answer the query sent (legal basis: legitimate interest of the administrator), marketing (legal basis: legitimate interest of the administrator). The full text of the clause can be found on the Privacy Policy page.

VCAST

Get a free demo
The data administrator is Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw (02-001) at Al. Jerozolimskie 81. The data will be processed in order to answer the query sent (legal basis: legitimate interest of the administrator), marketing (legal basis: legitimate interest of the administrator). The full text of the clause can be found on the Privacy Policy page.

DRAI

Get a free demo
The data administrator is Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw (02-001) at Al. Jerozolimskie 81. The data will be processed in order to answer the query sent (legal basis: legitimate interest of the administrator), marketing (legal basis: legitimate interest of the administrator). The full text of the clause can be found on the Privacy Policy page.

Our company

About us

Our History

Management Team

Partners

Career

Work with us

Job offers

Recommend an employee

Application form