Raporty bieżące

Wybierz rok:
Data dodaniaTytuł
10 sierpnia, 2018 29/2018 Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w lipcu 2018 r.
27 lipca, 2018 28/2018 Powołanie Komitetu Audytu
12 lipca, 2018 27/2018 Rejestracja systemu do rehabilitacji kardiologicznej przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA)
10 lipca, 2018 26/2018 Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w czerwcu 2018 r.
26 czerwca, 2018 25/2018 Zmiany w Radzie Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
26 czerwca, 2018 24/2018 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. uchwały o wypłacie dywidendy
26 czerwca, 2018 23/2018 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 roku
26 czerwca, 2018 22/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 26 czerwca 2018 r.
25 czerwca, 2018 21/2018 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
22 czerwca, 2018 20/2018 Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
21 czerwca, 2018 19/2018 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
20 czerwca, 2018 18/2018 Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
20 czerwca, 2018 17/2018 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
18 czerwca, 2018 16/2018 Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 roku
14 czerwca, 2018 15/2018 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
12 czerwca, 2018 14/2018 Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych
11 czerwca, 2018 13/2018 Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w maju 2018 r.
6 czerwca, 2018 12/2018 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 roku
31 maja, 2018 11/2018 Treść projektów uchwał oraz dokumentów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2018 roku
31 maja, 2018 10/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A.
29 maja, 2018 9/2018 Rekomendacja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy
24 maja, 2018 8/2018 KOR Korekta raportu bieżącego nr 8/2018 z dnia 24.05.2018 r. dotyczącego informacji o porozumieniu z Dyrektorem Generalnym Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC
24 maja, 2018 8/2018 Informacja o porozumieniu z Dyrektorem Generalnym Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC
8 maja, 2018 7/2018 Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w kwietniu 2018 r.
10 kwietnia, 2018 6/2018 Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w marcu 2018 r.
12 marca, 2018 5/2018 Informacja o liczbie złożonych przez Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC wniosków o płatność od ubezpieczycieli w lutym 2018 r.
12 lutego, 2018 4/2018 Informacja o liczbie złożonych przez Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC wniosków o płatność od ubezpieczycieli w styczniu 2018 r.
23 stycznia, 2018 3/2018 Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia przekazanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
17 stycznia, 2018 2/2018 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
9 stycznia, 2018 1/2018 Informacja o liczbie złożonych przez Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC wniosków o płatność od ubezpieczycieli w grudniu 2017 r.
22 grudnia, 2017 36/2017 Zawarcie umowy o dofinansowanie z NCBiR
12 grudnia, 2017 35/2017 Informacja o liczbie złożonych przez Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC wniosków o płatność od ubezpieczycieli w listopadzie 2017 r.
8 grudnia, 2017 34/2017 Rejestracja zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.
23 listopada, 2017 33/2017 Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia przekazanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
9 listopada, 2017 32/2017 Informacja o liczbie złożonych przez Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC wniosków o płatność od ubezpieczycieli w październiku 2017 r.
11 października, 2017 31/2017 Informacja o liczbie złożonych przez Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC wniosków o płatność od ubezpieczycieli we wrześniu 2017 r.
6 października, 2017 30/2017 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. w dniu 6 października 2017 roku
6 października, 2017 29/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 6 października 2017 r.
18 września, 2017 28/2017 Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 października 2017 r. w związku z wprowadzeniem zmian na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy
15 września, 2017 27/2017 Zgłoszenie zmiany do porządku obrad wraz z projektem uchwały przez Akcjonariusza reprezentującego 1/20 kapitału zakładowego Spółki Medicalgorithmics S.A.
12 września, 2017 26/2017 Informacja o liczbie złożonych przez Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC wniosków o płatność od ubezpieczycieli w sierpniu 2017 r.
8 września, 2017 25/2017 Ogłoszenie Zarządu Medicalgorithmics S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 października 2017 r.
8 września, 2017 24/2017 Korekta raportu bieżącego nr 24/2017 w sprawie powołania nowego Członka Zarządu Medicalgorithmics S.A.
7 września, 2017 24/2017 Powołanie nowego Członka Zarządu Medicalgorithmics S.A.
7 września, 2017 23/2017 Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia przekazanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
7 września, 2017 22/2017 Informacja o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Medicalgorithmics S.A. Wiceprezesa Zarządu Tomasza Mularczyka
9 sierpnia, 2017 21/2017 Informacja o liczbie złożonych przez Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC wniosków o płatność od ubezpieczycieli w lipcu 2017 r.
17 lipca, 2017 20/2017 Informacja o liczbie złożonych przez Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC wniosków o płatność od ubezpieczycieli w czerwcu 2017 r.
26 czerwca, 2017 19/2017 Zawarcie ugody w związku z ustawą federalną o fałszywych roszczeniach
26 czerwca, 2017 18/2017 Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej przystąpienia Medicalgorithmics S.A. do negocjacji z USA w związku z ustawą federalną o fałszywych roszczeniach
21 czerwca, 2017 17/2017 Korekta raportu bieżącego nr 17/2017 w sprawie treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. w dniu 20 czerwca 2017 roku
20 czerwca, 2017 17/2017 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. w dniu 20 czerwca 2017 roku
20 czerwca, 2017 16/2017 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. uchwały o wypłacie dywidendy
20 czerwca, 2017 15/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 20 czerwca 2017 roku
14 czerwca, 2017 14/2017 Informacja o liczbie złożonych przez Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC wniosków o płatność od ubezpieczycieli w maju 2017 r.
12 czerwca, 2017 13/2017 Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia przekazanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
1 czerwca, 2017 12/2017 Zmieniona treść projektu uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 czerwca 2017 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016
1 czerwca, 2017 11/2017 Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądów i badań sprawozdań finansowych Spółki w 2017 roku
1 czerwca, 2017 10/2017 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016 oraz rekomendacja w zakresie zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 jak również skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok obrotowy 2016
30 maja, 2017 9/2017 Podjęcie przez Zarząd Medicalgorithmics S.A. uchwały w sprawie przyjęcia rekomendacji odnośnie polityki wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego przez Medicalgorithmics S.A. w roku obrotowym 2016 oraz w latach kolejnych
25 maja, 2017 8/2017 Ogłoszenie Zarządu Medicalgorithmics S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2017 r.
22 maja, 2017 7/2017 Informacja o liczbie złożonych przez Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC wniosków o płatność od ubezpieczycieli w kwietniu 2017 r.
12 kwietnia, 2017 6/2017 Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian Statutu
11 kwietnia, 2017 5/2017 KOR Korekta raportu bieżącego nr 5/2017
11 kwietnia, 2017 5/2017 Informacja o liczbie złożonych przez Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC wniosków o płatność od ubezpieczycieli
4 kwietnia, 2017 4/2017 Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia przekazanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
13 marca, 2017 3/2017 Raport w trybie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy: informacja o niestosowaniu niektórych zasad ładu korporacyjnego
28 lutego, 2017 2/2017 Wypowiedzenie umowy z partnerem biznesowym w Indiach
26 stycznia, 2017 1/2017 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2017
28 grudnia, 2016 42/2016 Ostateczna ugoda i umowa w sprawie przejęcia klientów AMI/Spectocor
16 grudnia, 2016 41/2016 Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza przekazanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
16 grudnia, 2016 40/2016 KOR Korekta tematu i treści raportu bieżącego nr 40/2016 w sprawie zawiadomienia o transakcji osoby blisko związanej z członkiem organu zarządzającego
16 grudnia, 2016 40/2016 Zawiadomienie o transakcji osoby blisko związanej z członkiem organu zarządzającego
10 listopada, 2016 39/2016 Złożenie przez AMI/Spectocor apelacji w sprawie przed Sądem w Delaware
7 października, 2016 38/2016 Wysokość zwrotu kosztów sądowych przyznanych Medicalgorighmics S.A. od AMI/Spectocor w sprawie przed Sądem w Delaware
14 września, 2016 37/2016 Zawarcie ugody oraz uchylenie przez Sąd Rejonowy w Collin County w Teksasie orzeczenia w zakresie Tymczasowego Zakazu wykonania przez Medicalgorithmics S.A. transakcji nabycia Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC
31 sierpnia, 2016 36/2016 Rozpoczęcie negocjacji w sprawie przejęcia partnera biznesowego z USA – spółki AMI/Spectocor
19 sierpnia, 2016 35/2016 Całkowita wygrana Medicalgorithmics S.A. w sprawie przed Sądem w Delaware oraz oddalenie przez Sąd wszelkich zarzutów AMI/Spectocor. Negatywna ocena Sądu co do wiarygodności Josepha Bogdana.
16 lipca, 2016 34/2016 Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Spółki oraz przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016 roku jak również badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.
28 czerwca, 2016 33/2016 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku
28 czerwca, 2016 32/2016 Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki Medicalgorithmics S.A.
28 czerwca, 2016 31/2016 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. uchwały o wypłacie dywidendy
28 czerwca, 2016 30/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku
22 czerwca, 2016 28/2016 Zgłoszenie kandydatury na stanowisko członka Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
9 czerwca, 2016 27/2016 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 r. na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki
31 maja, 2016 26/2016 Ogłoszenie Zarządu Medicalgorithmics S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2016 r.
17 maja, 2016 25/2016 KOR Korekta raportu bieżącego 25/2016 „Koszty prawne Medicalgorithmics S.A. za II Q 2016 r.”
16 maja, 2016 25/2016 Koszty prawne Medicalgorithmics S.A. za II Q 2016 r.
12 maja, 2016 24/2016 Rejestracja zmiany statutu spółki Medicalgorithmics S.A. oraz podwyższenia kapitału zakładowego
29 kwietnia, 2016 23/2016 Dodatkowe informacje dotyczące przejętej przez Medicalgorithmics S.A. spółki Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC
21 kwietnia, 2016 22/2016 Wcześniejszy wykup obligacji krótkoterminowych serii A0 przez Medicalgorithmics S.A.
21 kwietnia, 2016 21/2016 Zrealizowanie emisji obligacji serii A, których wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta
20 kwietnia, 2016 20/2016 Przydział obligacji Medicalgorithmics S.A.
18 kwietnia, 2016 19/2016 Uchwały Zarządu Medicalgrithmics S.A. dotyczące emisji obligacji serii A w ramach Programu Emisji Obligacji.
8 kwietnia, 2016 18/2016 Orzeczenie sądu rejonowego w Teksasie – drugi tymczasowy zakaz wykonania transakcji nabycia udziałów w Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC
1 kwietnia, 2016 17/2016 Orzeczenie Sądu Rejonowego w Teksasie
31 marca, 2016 16/2016 Wykonanie zawartej przez emitenta znaczącej umowy warunkowej w przedmiocie nabycia kontrolnego pakietu udziałów w spółce Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC
31 marca, 2016 15/2016 Emisja obligacji, których wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta
31 marca, 2016 14/2016 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Teksasie w przedmiocie uchylenia tymczasowego nakazu przedłużenia terminu wykonania przez AMI Monitoring, Inc. prawa pierwokupu udziałów w spółce Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC
24 marca, 2016 13/2016 Przyjęcie programu emisji obligacji
24 marca, 2016 12/2016 Wniosek o uchylenie decyzji sądu w Teksasie o tymczasowym nakazie przedłużenia terminu wykonania przez AMI Monitoring, Inc. prawa pierwokupu udziałów w spółce Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC.
15 marca, 2016 11/2016 Decyzje sądów w Teksasie odnośnie możliwości przedłużenia terminu wykonania przez AMI Monitoring, Inc. prawa pierwokupu udziałów w spółce Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC.
3 marca, 2016 10/2016 Rejestracja zmian Statutu oraz kapitału docelowego spółki Medicalgorithmics S.A.
29 lutego, 2016 9/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na wznowionych obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. w dniach 25 lutego 2016 r. oraz 26 lutego 2016 r.
26 lutego, 2016 8/2016 Treść podjętych uchwał w dniu 26 lutego 2016 r. podczas wznowionych obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 29 stycznia 2016 r.
26 lutego, 2016 7/2016 Treść podjętych uchwał w dniu 25 lutego 2016 r. podczas wznowionych obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 29 stycznia 2016 r.
26 lutego, 2016 6/2016 Zarządzenie drugiej przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A.
24 lutego, 2016 5/2016 Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza reprezentującego 1/20 kapitału zakładowego Spółki Medicalgorithmics S.A.
29 stycznia, 2016 4/2016 Podjęcie przez Zarząd Medicalgorithmics S.A. decyzji o rozpoczęciu przygotowań do emisji obligacji korporacyjnych oraz o złożeniu żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez Spółkę Medicalgorithmics S.A.
29 stycznia, 2016 3/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 29 stycznia 2016 roku
29 stycznia, 2016 2/2016 Zarządzenie przerwy w obradach oraz treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 29 stycznia 2016 roku
26 stycznia, 2016 1/2016 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2016
4 stycznia, 2016 44/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. na dzień 29 stycznia 2016 r.
23 grudnia, 2015 43/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 18 grudnia 2015 r.
18 grudnia, 2015 42/2015 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. w dniu 18 grudnia 2015 roku
16 grudnia, 2015 41/2015 Zgłoszenie projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 grudnia 2015 r. przez akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego.
30 listopada, 2015 40/2015 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 grudnia 2015 r. na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy
17 listopada, 2015 39/2015 Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. na dzień 18 grudnia 2015 r.
16 października, 2015 38/2015 Zawarcie warunkowej umowy nabycia aktywów znacznej wartości
16 października, 2015 37/2015 Utworzenie spółki zależnej w USA
1 października, 2015 36/2015 Zmiana terminu podpisania umowy w zakresie przejęcia partnera biznesowego w USA
25 września, 2015 35/2015 Uzyskanie pozwolenia na wprowadzenie Systemu PocketECG III generacji na rynek Meksyku (Meksykańskich Stanów Zjednoczonych)
1 września, 2015 34/2015 Wypowiedzenie znaczącej umowy oraz postępowanie o ustalenie skuteczności dokonanego wypowiedzenia
1 września, 2015 33/2015 Rozpoczęcie negocjacji w sprawie przejęcia partnera biznesowego w USA
1 września, 2015 32/2015 Zawarcie umowy – listu intencyjnego dotyczącego przejęcia partnera biznesowego z USA
21 sierpnia, 2015 31/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 18 sierpnia 2015 r.
19 sierpnia, 2015 30/2015 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. w dniu 18 sierpnia 2015 roku
19 sierpnia, 2015 29/2015 Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. w dniu 18 sierpnia 2015 roku
19 sierpnia, 2015 28/2015 Odwołanie członka Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. w dniu 18 sierpnia 2015 roku
17 lipca, 2015 26/2015 Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. na dzień 18 sierpnia 2015 r.
15 lipca, 2015 27/2015 Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2015 do 30 czerwca 2015 roku oraz badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015
8 lipca, 2015 25/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r.
1 lipca, 2015 23/2015 Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku.
1 lipca, 2015 22/2015 Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
1 lipca, 2015 21/2015 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku
1 lipca, 2015 20/2015 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
1 lipca, 2015 19/2015 Podjęcie uchwał przez Radę Nadzorczą w sprawie powołania Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa ds. IT spółki Medicalgorithmics S.A. na kolejną kadencję
30 czerwca, 2015 18/2015 Złożenie przez Akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Medicalgorithmics S.A.
30 czerwca, 2015 17/2015 Zawiadomienie o rezygnacji członka Zarządu
18 czerwca, 2015 15/2015 Zgłoszenie kandydatury na stanowisko członka Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
12 czerwca, 2015 14/2015 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy.
12 czerwca, 2015 12/2015 KOR Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. na dzień 30 czerwca 2015 r.– Korekta Raportu bieżącego nr 12/2015
12 czerwca, 2015 13/2015 Podjęcie uchwały Zarządu Medicalgorithmics S.A. w sprawie zmiany uchwały nr 1/6/2015 z 03.06.2015 r. o udzieleniu rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
3 czerwca, 2015 12/2015 Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. na dzień 30 czerwca 2015 r.
3 czerwca, 2015 11/2015 Podjęcie uchwały przez Zarząd Medicalgorithmics S.A. w sprawie udzielenia rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
4 maja, 2015 10/2015 Otrzymanie od Akcjonariusza zawiadomienia przekazanego w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
10 kwietnia, 2015 7/2015 Otrzymanie Zawiadomienia Akcjonariusza przekazanego w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
30 marca, 2015 6/2015 Zawarcie znaczącej umowy
17 lutego, 2015 5/2015 Zmiana dat przekazywania raportów okresowych w roku 2015
29 stycznia, 2015 4/2015 Uzyskanie pozwolenia na wprowadzenie Systemu PocketECG III generacji na rynek Brazylii (Federacyjnej Republiki Brazylii)
20 stycznia, 2015 3/2015 Zawiadomienie o transakcji osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze
14 stycznia, 2015 2/2015 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2015
9 stycznia, 2015 1/2015 Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA
23 grudnia, 2014 44/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego spółki za rok 2014
19 listopada, 2014 43/2014 Zawiadomienie o transakcji osoby blisko związanej z członkiem organu zarządzającego
12 listopada, 2014 42/2014 Zawarcie znaczącej umowy
20 października, 2014 41/2014 Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych
19 września, 2014 40/2014 Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych
19 września, 2014 39/2014 Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza
19 września, 2014 37/2014 Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza – korekta rb nr 37/2014
18 września, 2014 38/2014 Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych
18 września, 2014 37/2014 Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza przekazanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie
24 lipca, 2014 36/2014 Rejestracja zmian w statucie – korekta podpisu
23 lipca, 2014 36/2014 Rejestracja zmian w statucie
15 lipca, 2014 35/2014 Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych – korekta raportu nr 32/2014
15 lipca, 2014 34/2014 Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza przekazanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie
15 lipca, 2014 33/2014 Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych
15 lipca, 2014 32/2014 Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych
15 lipca, 2014 31/2014 Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych
15 lipca, 2014 30/2014 Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych
11 lipca, 2014 29/2014 Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza przekazanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie
4 lipca, 2014 28/2014 Zawarcie znaczącej umowy
2 lipca, 2014 27/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA spółki w dniu 27.06.2014 r.
27 czerwca, 2014 26/2014 Powołanie członków rady nadzorczej nowej kadencji
27 czerwca, 2014 25/2014 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW akcji serii E
27 czerwca, 2014 24/2014 Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
27 czerwca, 2014 23/2014 Treść uchwał powziętych przez ZWZA
23 czerwca, 2014 21/2014 Uzyskanie pozwolenia na wprowadzenie Systemu PocketECG III generacji na rynek Nowej Zelandii
16 czerwca, 2014 19/2014 Zawarcie znaczącej umowy
13 czerwca, 2014 18/2014 Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii E
12 czerwca, 2014 17/2014 Uzyskanie pozwolenia na wprowadzenie Systemu PocketECG III generacji na rynek Australii (Związku Australijskiego)
30 maja, 2014 16/2014 Ogłoszenie zarządu o zwołaniu ZWZA na dzień 27 czerwca 2014 r.
23 maja, 2014 15/2014 Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza przekazanego w trybie art. 69 Ustawy o ofercie (..)
23 maja, 2014 14/2014 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego emitenta oraz zmian w statucie
30 kwietnia, 2014 13/2014 Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji akcji serii E
28 kwietnia, 2014 12/2014 Zawiadomienie o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych, zawarcie umów lock-up
16 kwietnia, 2014 11/2014 Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w roku 2014
7 kwietnia, 2014 10/2014 Rekomendacja zarządu w zakresie wysokości dywidendy
27 marca, 2014 9/2014 Podjęcie uchwał w sprawie motywacyjnej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru
11 marca, 2014 8/2014 Zawarcie znaczących umów
6 lutego, 2014 6/2014 Zawarcie znaczącej umowy
6 lutego, 2014 5/2014 Zawarcie znaczącej umowy lokaty terminowej
6 lutego, 2014 4/2014 Uzyskanie dostępu do systemu ESPI
31 stycznia, 2014 3/2014 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2014
28 stycznia, 2014 2/2014 Zawarcie umowy o świadczenie usług animatora emitenta
28 stycznia, 2014 1/2014 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym akcji
28 stycznia, 2014 3/2014 Wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji spółki Medicalgorithmics S.A. oraz unieważnienie zleceń maklerskich na akcje tej spółki
17 stycznia, 2014 2/2014 Złożenie wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz o wyznaczenie ostatniego dnia notowania akcji na NewConnect
10 stycznia, 2014 1/2014 Zatwierdzenie prospektu emisyjnego
3 grudnia, 2013 18/2013 Wybór podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego spółki za rok 2013
28 listopada, 2013 17/2013 Wprowadzenie PocketECG III na rynek USA
28 listopada, 2013 16/2013 Zawarcie istotnej umowy
4 września, 2013 14/2013 Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki
20 sierpnia, 2013 13/2013 Informacja o wypłacie dywidendy
2 sierpnia, 2013 11/2013 Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
17 lipca, 2013 11/2013 Otrzymanie Zawiadomienia Akcjonariusza przekazanego w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
11 lipca, 2013 4/2013 Zbycie znacznego pakietu akcji
11 lipca, 2013 5/2013 Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych
11 lipca, 2013 6/2013 Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych
11 lipca, 2013 7/2013 Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych
11 lipca, 2013 8/2013 Zbycie znacznego pakietu akcji
11 lipca, 2013 9/2013 Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych
11 lipca, 2013 10/2013 Nabycie znacznego pakietu akcji
27 czerwca, 2013 10/2013 Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
27 czerwca, 2013 9/2013 Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. w dniu 27.06.2013 roku
31 maja, 2013 8/2013 Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2013 r.
15 maja, 2013 6/2013 Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego w latach 2012-2015
28 marca, 2013 3/2013 Podpisanie umów o przeniesienie notowań Medicalgorithmics S.A. z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW
25 lutego, 2013 3/2013 Uzyskanie pozwolenia na wprowadzenie Systemu PocketECG III generacji na rynek USA
14 stycznia, 2013 1/2013 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
29 listopada, 2012 24/2012 Wybór podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego spółki za rok 2012
29 listopada, 2012 23/2012 Powołanie nowego Członka Zarządu
21 listopada, 2012 22/2012 Rejestracja w KRS nowego adresu siedziby Spółki
6 września, 2012 19/2012 Wyznaczenie na 10 września 2012 r. pierwszego dnia notowania akcji serii D
7 sierpnia, 2012 18/2012 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz zmian w Statucie
25 lipca, 2012 17/2012 Raport z zakończenia subskrypcji Akcji serii D
20 czerwca, 2012 16/2012 Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. w dniu 18.06.2012 r.
14 czerwca, 2012 15/2012 Informacja o udzieleniu Spółce Patentu przez Europejski Urząd Patentowy
30 maja, 2012 13/2012 Przyspieszenie terminu publikacji Raportu rocznego za 2011 r.
11 maja, 2012 10/2012 Korekta raportu nr – 9/2012 (Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 czerwca 2012 r.)
11 maja, 2012 9/2012 Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 czerwca 2012 r.
25 kwietnia, 2012 8/2012 Podjęcie przez Zarząd uchwały dotyczącej rekomendacji dla najbliższego WZA
24 kwietnia, 2012 7/2012 Szacunkowe wyniki finansowe za I kwartał 2012 r.
29 lutego, 2012 6/2012 Podpisanie umowy o dofinansowanie
14 lutego, 2012 4/2012 Informacja uzupełniająca do Raportu okresowego za III kwartał 2011 roku
7 lutego, 2012 3/2012 Szacunek wyników finansowych Spółki na rok 2011
3 stycznia, 2012 2/2012 Korekta raportu nr – 1/2012 (Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku)
3 stycznia, 2012 1/2012 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku
30 grudnia, 2011 10/2011 Zawarcie istotnej Umowy (Umowa Aliansu Strategicznego)
15 grudnia, 2011 9/2011 Informacja o przyznaniu dofinansowania Spółce
1 grudnia, 2011 8/2011 Wybór podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego spółki za rok 2011
17 listopada, 2011 07/2011 Informacja o przyznaniu Spółce dofinansowania
15 listopada, 2011 6/2011 Informacja o rezygnacji z publikacji raportów miesięcznych
7 listopada, 2011 4/2011 Wyznaczenie na 9 listopada 2011r. pierwszego notowania akcji serii A, B, C
4 listopada, 2011 3/2011 Wprowadzenie do obrotu akcji serii A, B i C
31 października, 2011 2/2011 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2011 roku
31 października, 2011 1/2011 Uzyskanie przez Medicalgorithmics S.A. dostępu do EBI
powrót do góry ^