Obligacje

OBLIGACJE SERII A

Oprocentowanie obligacji Oprocentowanie zmienne, stałe w okresie odsetkowym, oparte o stopę WIBOR 6M + marża w wysokości 370 punktów bazowych.
Odsetki Odsetki wypłacane półrocznieTabele odsetkowe poniżej
Wartość nominalna jednej obligacji 1.000 zł
Łączna liczba wyemitowanych obligacji 50.000 sztuk
Łączna wartość nominalna obligacji serii A 50.000.000 zł
Emisja obligacji 21-04-2016
Wykup obligacji 21-04-2019
Zabezpieczenie Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi
Rodzaj obligacji Obligacje na okaziciela

Tabela odsetkowa w I okresie

Tabela odsetkowa w II okresie

Tabela odsetkowa w III okresie

Tabela odsetkowa w IV okresie

Tabela odsetkowa w V okresie

Zaświadczenie o zgodności 30.06.2016

Zaświadczenie o zgodności 30.09.2016

Zaświadczenie o zgodności 31.12.2016

Zaświadczenie o zgodności 31.03.2017

Zaświadczenie o zgodności 30.06.2017

Zaświadczenie o zgodności 30.09.2017

Zaświadczenie o zgodności 31.12.2017

Zaświadczenie o zgodności 31.03.2018

 

powrót do góry ^