Kalendarz inwestora

Rodzaj raportu Data publikacji Okres zamknięty
Raport roczny za rok 2017 21 marca 2018 roku 19.02.2018-21.03.2018
Raport za I kwartał 2018 22 maja 2018 roku 22.04.2018-22.05.2018
Raport półroczny za I półrocze 2018 28 sierpnia 2018 roku 29.07.2018-28.08.2018
Raport za III kwartał 2018 20 listopada 2018 roku 21.10.2018-20.11.2018

 

powrót do góry ^