Władze spółki

ZARZĄD MEDICALGORITHMICS S.A.

Dr Marek Dziubiński, Prezes Zarządu, CTO

Absolwent Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją na wydziałach: Fizyki, Matematyki i Informatyki (2000 rok) oraz studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej, w Katedrze Systemów Multimedialnych (2006 rok). Od czerwca 2005 roku (z przerwami) jest prezesem zarządu oraz CTO (Chief Technology Officer). Wcześniej pracował w firmach Aud-X Team, Waveformatic i Houpert Digital Audio, a także w projekcie Presto-Space.

Zobacz CV

 

Maksymilian Sztandera, Członek Zarządu ds. Finansowych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na wydziale Ekonomii oraz dyplomowany biegły rewident, numer wpisu 13074. Od sierpnia 2015 r. jest Dyrektorem Finansowym Spółki, od września 2014 r. był zastępcą Dyrektora Finansowego Spółki. Wcześniej pracował w firmach KPMG, AIG/Lincoln, Novum oraz VGD.

Zobacz CV

 

RADA NADZORCZA MEDICALGORITHMICS S.A.

Marek Tatar, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent oraz doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Radca Prawny. Jest Wspólnikiem Zarządzającym kancelarii Tatar i Wspólnicy sp.k. Wcześniej pracował w spółce Elektromontaż nr 2 Kraków S.A., Domu Maklerskim PENETRATOR S.A. (1998-2009) oraz w Trigon Dom Maklerski S.A. (2009). Aktualnie, Pan Marek Tatar jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej w spółkach CryptoTech S.A., Sunex S.A. oraz Członkiem Rady Nadzorczej w spółkach Trigon Dom Maklerski S.A. i Termo-Rex S.A.

Marek Tatar spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Zobacz CV

Artur Małek, Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na kierunku Finanse i Bankowość. Od 2014 roku jest Dyrektorem ds. Finansowych w spółce Calypso Fitness S.A. Wcześniej pełnił funkcje Dyrektora ds. Finansowych w Benefit Systems S.A. oraz Noblestar Polska Sp. z o.o. Aktualnie, Pan Artur Małek jest również Członkiem Rady Nadzorczej w spółkach Vistula Group S.A. oraz Elektrobudowa S.A., Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej w Amica S.A., Przewodniczącym Rady Nadzorczej w EFC Fitness S.A. oraz Członkiem Zarządu w Fitness MCG Sp. z o.o.
Artur Małek spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Zobacz CV

Jan Kunkowski, Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego (magister psychologii) oraz Podyplomowego Studium Menedżerskiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie współpracuje z firmami sektora reklamy i mediów jako konsultant specjalizujący się w optymalizacji procesów oraz zarządzaniu projektami. Wcześniej pracował w IQS, Gemius, Ipsos Polska oraz Millward Brown.
Jan Kunkowski spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Zobacz CV

Dr hab. Marcin Hoffmann, Członek Rady Nadzorczej

Absolwent studiów magisterskich (biochemia, chemia) oraz doktoranckich (chemia) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, a także studiów podyplomowych MBA (Georgia State University w Atlancie i Akademia Ekonomiczna w Poznaniu) oraz z informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2007 roku Prezes Zarządu BIB Seed Capital.

Zobacz CV

Piotr Żółkiewicz, Członek Rady Nadzorczej

Absolwent studiów wyższych na kierunku zarządzanie. Od 2009 roku w Medicalgorithmics był dyrektorem finansowym, pełnił także obowiązki dyrektora operacyjnego. Do czerwca 2015 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu. Od sierpnia 2015 roku jest członkiem Rady Nadzorczej. Od lat działa jako doradca zarządu w Stalica Trading Limited, a w przeszłości doradzał również firmom Kardiosystem Sp. z o.o., Grupa Eko Park i Europroject Management Consulting Sp. z o.o. Aktualnie, Pan Piotr Żółkiewicz jest również niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej OncoArendi Therapeutics S.A.

Zobacz CV

 

KOMITET AUDYTU MEDICALGORITHMICS S.A.

Marek Tatar, Przewodniczący Komitetu Audytu, członek niezależny
Jan Kunkowski, Członek Komitetu Audytu, członek niezależny
Piotr Żółkiewicz, Członek Komitetu Audytu

Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089).

powrót do góry ^