Strategia

Celem strategicznym Medicalgorithmics S.A. jest osiągnięcie pozycji czołowego dostawcy najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych w dziedzinie diagnostyki arytmii na terenie Ameryki Północnej i Południowej, Azji, Europy i Australii. Medicalgorithmics S.A. stawia na rozwój organiczny, utrzymanie szybkiego tempa wzrostu i dbanie o wysoki poziom satysfakcji odbiorców poprzez dostarczanie elastycznie dostosowywanej oferty produktowo-usługowej w zidentyfikowanych niszach rynkowych.

Spółka zatrudnia najbardziej wykwalifikowanych pracowników i kładzie duży nacisk na uzyskanie najwyższej jakości produktów i usług. Produkty spółki są patentowane na kluczowych rynkach i uzyskują niezbędne certyfikaty jakości i bezpieczeństwa. Część wypracowanego zysku jest przeznaczana na badania i rozwój technologii, tak by spółka mogła wzmacniać status innowacyjnego lidera rynku.

Spółka koncentruje się na rozwoju urządzeń i usług w dziedzinie diagnostyki kardiologicznej, zarówno stacjonarnej, jak i zdalnej.

Plany strategiczne zakładają dynamiczny rozwój następujących obszarów działania:

  • Diagnostyki medycznej;
  • Rehabilitacji kardiologicznej;
  • Technologicznego wsparcia dla branży badań bezpieczeństwa kardiologicznego leków
    (cardiac safety);
  • Rozwiązań ECG over-reading (opis i interpretacja EKG spoczynkowego);
  • Usług integracyjnych i programistycznych dla współpracujących placówek medycznych.

Obecnie spółka pracuje nad ekspansją terytorialną i dopasowaniem modelu biznesowego do wymogów systemu opieki zdrowotnej wybranych krajów. Na każdym nowym rynku Medicalgorithmics nawiązuje współpracę z minimum jednym strategicznym partnerem operacyjno-sprzedażowym, by minimalizować koszty prowadzenia działalności i koncentrować się na wsparciu technologicznym obsługi pacjentów oraz rozwoju rozwiązań w dziedzinie kardiologii.

powrót do góry ^