Projekty dofinansowane

logo_FE_Inteligentny_Rozwoj_rgb znak_barw_rp_poziom_szara_ramka_cmyk logo_UE_rgb

ECG TechBot – dedykowane oprogramowanie wykorzystujące zestaw algorytmów do automatycznej interpretacji sygnału EKG w oparciu o metody deep learning  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 POIR.01.01.01-00-0248/17 Choroby kardiologiczne powodujące znaczną śmiertelność, niedobór personelu medycznego, wydłużające się kolejki do specjalistów oraz rosnące koszty służby zdrowia sprawiają, że niezbędne jest wprowadzanie w medycynie rozwiązań, które pozwolą zminimalizować niekorzystne efekty wymienionych zjawisk. Innowacja produktowa, system ECG TechBot, odpowiada na bieżące i przyszłe potrzeby rynkowe. Działanie systemu oparte będzie na zaawansowanych technologicznie algorytmach wykorzystujących głębokie sieci neuronowe. Dzięki temu, jako pierwszy produkt na świecie, system będzie w stanie w czasie rzeczywistym dostarczyć niewymagające weryfikacji specjalisty wyniki analizy oraz interpretację zapisu EKG. Przełoży się to na skrócenie czasu potrzebnego na wystawienie diagnozy, co zwiększy efektywność leczenia, np. poprzez podjęcie interwencji we wczesnym stadium rozwoju choroby. Celem Projektu jest opracowanie i wdrożenie na rynek innowacji produktowej – ECG TechBot – oprogramowania wykorzystującego zaawansowaną algorytmikę do automatycznej analizy i interpretacji sygnału EKG w oparciu o metody deep learning. Rozwiązanie umożliwi automatyczną interpretację sygnału EKG pochodzącego z dowolnego rodzaju badania elektrokardiograficznego, co wesprze personel medyczny, ułatwi diagnostykę odpowiadając na globalne potrzeby zgłaszane przez sektor ochrony zdrowia. Automatyzacja procesu analizy i interpretacji badania EKG największe korzyści przyniesie w obszarze badań EKG bardziej wymagających interpretacji jak Holter lub monitorowanie wielodniowe, ale także w badaniach przesiewowych, przyczyniając się do skrócenia czasu diagnozy i rozpoczęcia docelowej terapii, przynosząc bezpośrednią korzyść chorym.

MDG_EUposter_A3_01

powrót do góry ^