Profil

Medicalgorithmics S.A. to polska firma działająca w branży wysokiej technologii. Jest ekspertem i dostawcą rozwiązań systemowych oraz algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG.

Medicalgorithmics koncentruje się na produkcji i rozwoju swojego flagowego produktu, czyli PocketECG – najbardziej zaawansowanego technologicznie na świecie systemu, służącego do zdalnego monitorowania zaburzeń pracy serca. Zastosowanie PocketECG nie ogranicza się do telemetrii kardiologicznej, system wykorzystywany jest w branży cardiac safety, czyli klinicznych badaniach leków pod kątem bezpieczeństwa kardiologicznego, a także w projektach naukowych.

Dział B + R pracuje obecnie nad kilkoma nowymi projektami, które nie w pełni weszły jeszcze w fazę patentową, z tego też względu nie są ujawniane szczegóły tych rozwiązań. Są to obecnie kluczowe dla spółki projekty:

  • urządzenie do telerehabilitacji kardiologicznej;
  • oprogramowanie do optymalizowania powtarzalnych czynności w szpitalnych sieciach informatycznych w USA;
  • urządzenie i system do zdalnego, natychmiastowego opisu EKG.

Medicalgorithmics S.A. od 2011 roku była notowana na rynku NewConnect, 3 lutego 2014 roku zadebiutowała na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych. Została założona w 2005 roku przez dwóch naukowców-przedsiębiorców: dra Marka Dziubińskiego i dra Marcina Szumowskiego w celu komercjalizacji polskiej myśli technicznej – wynalazku dra Dziubińskiego. Stanowił on podwaliny pod dzisiaj sprzedawaną generację systemu PocketECG, służącego do zdalnego wielodobowego monitorowania zaburzeń pracy serca. System zapisuje, przetwarza i rozpoznaje każde uderzenie serca, transmituje zapis w czasie rzeczywistym i generuje rozbudowane raporty. Trafiają one do centrum monitoringu EKG, a po weryfikacji technika – do lekarza. Znacznie przyspiesza to i ułatwia proces diagnozowania zaburzeń rytmu serca, a także pozwala na postawienie wiarygodnego rozpoznania tam, gdzie do tej pory nie było to możliwe. Zastosowanie PocketECG nie ogranicza się do telemetrii kardiologicznej, system wykorzystywany jest w branży cardiac safety, czyli klinicznych badaniach leków pod kątem bezpieczeństwa kardiologicznego, a także w projektach naukowych.

W początkowym okresie istnienia spółki jej głównym obszarem działalności były badania naukowe i prace rozwojowe nad prototypem urządzenia PocketECG. Działalność badawczo-rozwojowa spółki finansowana była ze środków inwestorów prywatnych (fundusze zalążkowe) oraz ze środków publicznych – m.in. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (SPO WKP), programu Innowator Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) i środków finansowanych na naukę (Inicjatywa Technologiczna I i IniTech).

Spółka blisko współpracuje z ośrodkami diagnostyki i nadzoru kardiologicznego, które na bazie systemu PocketECG świadczą usługi diagnostyki kardiologicznej. Począwszy od drugiego kwartału 2010 r. najszybciej rosnącym źródłem przychodu spółki jest sprzedaż wyrobów medycznych wraz z zapewnieniem wsparcia informatycznego i obsługi technicznej w USA.

Medicalgorithmics ma znaczący wkład w rozwój światowej branży technologii diagnostycznych w kardiologii, między innymi dzięki czynnej współpracy z Harvard–MIT Division of Health Sciences and Technology przy  budowie baz danych sygnałów fizjologicznych (Physionet) stworzonych i wykorzystywanych przez naukowców oraz inżynierów z całego świata w tworzeniu nowych technologii informatycznych w medycynie. Wkład Medicalgorithmics to stworzenie pełnej bazy znaczników klasyfikacji uderzeń serca w długich zapisach sygnałów EKG zawierających migotanie przedsionków (The Long-Term AF Database: http://physionet.org/physiobank/database/ltafdb/). Oznaczenia klasyfikacji uderzeń serca wygenerowane zostały za pomocą algorytmów systemu PocketECG.

Medicalgorithmics S.A. od 2011 roku była notowana na rynku NewConnect. W lutym 2014 roku spółka zadebiutowała na parkiecie głównym warszawskiej GPW.

Od 2013 roku w Medicalgorithmics S.A. został powołany zespół sprzedaży międzynarodowej, który pracuje nad ekspansją terytorialną i branżową.

Spółka koncentruje się na rozwoju urządzeń i usług w dziedzinie diagnostyki kardiologicznej, zarówno stacjonarnej, jak i zdalnej.

Plany strategiczne zakładają dynamiczny rozwój następujących obszarów działania:

  • Diagnostyki medycznej;
  • Rehabilitacji kardiologicznej;
  • Technologicznego wsparcia dla branży badań bezpieczeństwa kardiologicznego leków (cardiac safety);
  • Rozwiązań ECG over-reading (opis i interpretacja EKG spoczynkowego);
  • Usług integracyjnych i programistycznych dla współpracujących placówek medycznych.
powrót do góry ^