Historia

Firma Medicalgorithmics rozpoczęła działalność w 2005 roku. Została założona przez dwóch naukowców i przedsiębiorców – dr. Marka Dziubińskiego i dr. Marcina Szumowskiego. Firma powstała w celu komercjalizacji unikalnych rozwiązań algorytmicznych w analizie sygnału EKG. Medicalgorithmics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 08 września 2005 roku.

Do roku 2010 głównym obszarem działalności Spółki były badania naukowe i prace rozwojowe.

W 2010 roku wszedł do sprzedaży PocketECG. Na początku był sprzedawany tylko w Polsce, ale wkrótce sprzedaż eksportowa zaczęła rosnąć lawinowo, a liczba badań co roku zwiększa się o kilkadziesiąt procent w porównaniu z rokiem poprzednim. W I kwartale 2011 roku zdecydowana większość przychodów spółki pochodziła już ze sprzedaży produktów i usług na terenie USA, gdzie głównymi klientami są tzw. IDTF (ang. Independent Diagnostic and Testing Facilities – IDTF), czyli całodobowe centra monitorowania i diagnostyki.

10 grudnia 2010 r. Medicalgorithmics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została przekształcona w Medicalgorithmics Spółkę Akcyjną. Medicalgorithmics S.A. zarejestrowana została w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372848, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS.

W lipcu 2012 roku nastąpiła emisja nowych akcji serii D, podczas której spółka pozyskała rekordowy kapitał w wysokości 55,776 mln PLN.

W maju 2013 roku, podczas międzynarodowej konferencji naukowej połączonej z targami Heart Rhythm Society w Denver, USA, nastąpiła premiera nowej, trzeciej już generacji PocketECG. Łączy ono w jednym, wygodnym dla pacjenta urządzeniu funkcjonalności wszystkich dostępnych na rynku systemów do diagnostyki kardiologicznej. Produkcja na szeroką skalę i sprzedaż urządzeń nowej generacji rozpoczęła się w IV kwartale 2013 roku.

 

Data Wydarzenie
Marzec 2015 Podpisanie umowy z ITMS do Brasil Ltda, Brazylia - partnerem strategicznym w Brazylii
Listopad 2014 Podpisanie umowy z Asociacion Mexicana de Telesalud - partnerem strategicznym w Meksyku
Lipiec 2014 Podpisanie umowy z Wipro Limited - partnerem strategicznym w Indiach
Czerwiec 2014 Podpisanie umowy z Device Technologies Australia Pty Ltd. – partnerem strategicznym na terenie Australii i Nowej Zelandii
Luty 2014 Podpisanie umowy z Laboratorios Isimo Socieda Limitada – partnerem strategicznym w Hiszpanii
Luty 2014 Debiut na rynku regulowanym GPW bez emisji nowych akcji
Listopad 2013 Podpisanie umowy z MDI Cloud Ltd - partnerem strategicznym w Wielkiej Brytanii
Maj 2013 Premiera PocketECG III podczas prestiżowej międzynarodowej konferencji naukowej Heart Rhythm Society w Denver, USA
Czerwiec 2012 Podjęcie uchwały o emisji akcji serii D
Marzec 2012 Zakończenie prac nad oprogramowaniem i projektem obudowy PocketECG III generacji
Grudzień 2011 Rozpoczęcie współpracy z partnerem strategicznym na terenie Stanów Zjednoczonych
Lipiec 2011 Rozpoczęcie sprzedaży licencyjnej w Azji Południowo-Wschodniej
Lipiec-Listopad 2011 Pozyskanie 6 mln PLN w drodze oferty prywatnej (ok. 50% akcji objęły Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych) oraz debiut na rynku NewConnect
Kwiecień 2011 Wykorzystanie systemu PocketECG w wielkoformatowej kampanii reklamowej sieci placówek medycznych w Stanach Zjednoczonych – Intermountain Healthcare
Styczeń 2011 Uruchomienie centrum outsourcingu telemedycznego
Listopad 2010 Wzbogacenie oferty o usługi programistyczne
Lipiec 2010 Sprzedaż eksportowa do USA większa od sprzedaży krajowej
Maj 2009 Dopuszczenie do sprzedaży systemu PocketECG w Stanach przez American Food and Drug Administration (FDA)
2006, 2008 Pozyskanie inwestorów finansowych: New Europe Ventures, a następnie BIB Seed Capital
2005 Zawiązanie Medicalgorithmics Sp. z o.o. przez dra Marka Dziubińskiego
2003 Rozpoczęcie prac nad samouczącym się algorytmem automatycznej interpretacji EKG

 

powrót do góry ^