Informacje finansowe

Wybrane roczne dane finansowe (tys. PLN)

pokaż dane z poprzednich lat

2016 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 2012 r. 2011 r. 2010 r.  2009 r. 2008 r. 2007 r. 2006 r. 2005 r.
Przychody netto ze sprzedaży ogółem 127 921 49 331 29 714 15 697 10 962 5 805 4 107 290 459 272 20 12
Zysk (strata) na sprzedaży  19 218 20 885 13 768 9 863 7 038 2 963 1 271 -1 569 -2 394 -994 -86 -28
EBITDA 51 124 22 738 14 496 10 484 7 506 3 388 2 118 -913 -1 711 -84 -86 -28
Zysk (strata) netto 42 004 13 925 14 526 10 874 7 413 3 006 1 748 -928 -2 085 -56 -83 -28
- przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 40 108 13 925 14 526 10 874 7 413 3 006 1 748 -928 -2 085 -56 -83 -28
- przypadający na udziałowców mniejszościowych 1 896 - - - - - - - - - - -
Suma bilansowa 369 891 102 266 94 892 83 507 75 550 13 450 2 911 1 374 1 647 1 045 373 61
Aktywa trwałe 280 325 47 595 51 525 36 413 10 365 4 629 838 1 035 46 13 6 2
Aktywa obrotowe 89 566 54 672 43 367 47 094 65 185 8 821 2 073 339 1 601 1 031 368 59
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 176 970 99 188 90792 80 927 73 791 11 883 2 668 919 1 437 -82 -26 56
Zobowiązania 154 945 3 078 4 100 2 581 0 0 0 0 0 0 0 0

Wybrane kwartalne dane finansowe (tys. PLN)

pokaż dane z poprzednich lat

Kwartał Wybrane dane finansowe 2017 r. 2016 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 2012 r. 2011 r. 2010 r.
I kwartał
Przychody netto 41 446 14 739 10 932 5 942 3 264 2 270 1 383 833
Zysk (strata) na sprzedaży 1 076 -6 025 6 784 3 730 2 038 1 632 536 413
Zysk netto przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 962 -5 984 5 067 3 773 2 427 1 323 530 419
II kwartał
Przychody netto 61 096 38 083 12 309 6 592 3 733 3 074 1 241 1 210
Zysk na sprzedaży 16 484 11 196 4 300 3 947 2 247 1 702 486 455
Zysk netto przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej 7 777 10 700 5 240 3 864 2 632 1 637 500 876
III kwartał
Przychody netto 50 302 40 392 12 286 8 366 3 850 2 714 1 278 890
Zysk na sprzedaży 13 900 8 691 3 541 3 830 2 672 1 799 461 144
Zysk netto przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej 8 454 4 505 2 761 4 097 2 822 2 033 790 242
IV kwartał
Przychody netto 34 707 13 803 8 815 4 850 2 904 1 903 1 175
Zysk na sprzedaży  5 774 6 261 2 261 2 927 1 905 1 096 354
Zysk netto przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej  30 887 858 2 794 2 963 2 420 1 050 306
powrót do góry ^

Serwis medicalgorithmics.com używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.