Animator rynku

Trigon

Trigon jest niezależną, polską grupą finansową łączącą w sobie kompetencje czołowej firmy bankowości inwestycyjnej, domu maklerskiego oraz Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Usługa animatora świadczona w ramach Trigon DM należy do najlepszych pod względem jakości usług na rynku. W oparciu o wieloletnie doświadczenie animatorów, Trigon tworzy aktualnie rynek dla 150 instrumentów i jest największym Animatorem Emitenta pod względem liczby animowanych instrumentów na GPW.

powrót do góry ^