Akcjonariat

AkcjonariuszLiczba akcji (szt.)% akcji% glosow
Marek Dziubiński (Prezes Zarządu)400 00011.0911.09
Nationale-Nederlanden OFE451 00012.5112.51
Aegon OFE193 8635.385.38
TFI PZU 191 9355.325.32
Pozostali Akcjonariusze2 186 89860.6460.64
OFE PZU182 8305.075.07
LICZBA AKCJI3 606 526 
Stan na 26.06.2018 (zgodnie z zawiadomieniami, które wpłynęły do Spółki oraz rejestracją akcji na Walnym Zgromadzeniu)
powrót do góry ^